จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สนับ...

13 มกราคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA Licnese...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 190,2...

13 มกราคม 2560

ประกาศราคากลางจัดซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 190,200 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 190,200 นัด ...

13 มกราคม 2560

ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 190,200 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 190...

13 มกราคม 2560

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 190,200 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลการสอบราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพระพุทธสีหภูม...

12 มกราคม 2560

ประกาศผลการสอบราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพระพุทธสีหภูมิบาล ณ วิทยาลัยการปกครอง...