จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจจับควันไ...

20 กันยายน 2559

โครงการ การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบไพโรเจน ติดตั้ง ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบฐานข้อมูลกลาง อาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 วังไชยา นางเลิ้ง แล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตหนังสือผ่าน...

19 กันยายน 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อม...

19 กันยายน 2559

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร Pre-Personalization ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP5600 จำนวน 3 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำห...

19 กันยายน 2559

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ...

19 กันยายน 2559

โครงการ การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคาร สบป. (หลังเก่า) และอาคาร สบป. (หลังใหม่) วังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ป...

19 กันยายน 2559

โครงการ การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบ...

19 กันยายน 2559

ประกาศราคากลาง การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)...