ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

27 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 เพื่อจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โ...

22 เมษายน 2563

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท...

17 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสืบสวนสอบส...

16 เมษายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสืบสวนสอบสวนในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง (หมึกพิมพ์มือ) จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

15 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดให้แก่ชุดเฉพาะกิจ ฝ่ายปกครองประจำศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ...