ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Person...

24 กันยายน 2562

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalizantion) ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP 5600 จำนวน 3 เครื่อง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสนับสนุ...

24 กันยายน 2562

บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนการให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) จำนวน 100 ชุด 10 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐ...

24 กันยายน 2562

จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงร...

24 กันยายน 2562

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในพื้นที่พักพิงชายแดนไทย-พม่า 9 แห่ง...