ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...

23 เมษายน 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดหาเครื่องนอนสมาชิก อส. จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดท...

22 เมษายน 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการฝึ...

4 เมษายน 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

6 มีนาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประเภทละครสั้น ตามโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมการปกครองด้วยละครผ่านสื่อสังคมออนไลน์)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประ...

6 มีนาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ EDI secure รุ่น XID8300...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนักปกครองต้นแบบ ประจ...

6 มีนาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนักปกครองต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...