ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ DOPA Hero ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสน...

30 มิถุนายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA Licens...