ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ปค. อาคารจอดรถยนต์ และบริเ...

25 กันยายน 2562

จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ปค. อาคารจอดรถยนต์ และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. อาคารจอดรถยนต์ และบริเว...

25 กันยายน 2562

จ้างดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. อาคารจอดรถยนต์ และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประจำปีงบฯ 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริหารกิจก...

25 กันยายน 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. และบริเวณโดยรอบอาคา...

24 กันยายน 2562

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ประจำปีงบฯ 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

24 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกองคลัง กรมการปกครอง จำนวน 5 อัตรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบและประมวลภาพถ่ายเอก...

24 กันยายน 2562

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบและประมวลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียนพร้อมระบบสำรองข้อมูล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Person...

24 กันยายน 2562

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalizantion) ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP 5600 จำนวน 3 เครื่อง ...