ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูล...

18 มีนาคม 2567

ประกาศแผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre-Personalization) ยี่ห้อ DATACARD รุ่น MX8100 จำนวน 1 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ตา...

18 มีนาคม 2567

ประกาศแผนการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (Call Center)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ป...

6 มีนาคม 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ...

13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดหาวัสดุตรวจสารเ...

13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดให้แก่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ประจำป...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...

31 มกราคม 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

24 มกราคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...

24 มกราคม 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประชากรที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วครา...