ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

4 เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โ...

30 มีนาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดจ้างพิมพ์ แบบฟอร์มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องติดตัวส...

28 มีนาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องติดตัวสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนจับกุมให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 5,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการพัฒนาและจัดการความ...

24 มีนาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการพัฒนาและจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

24 มีนาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA License ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการจัดหาวัสดุผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...

13 มีนาคม 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ...