ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี...

29 พฤษภาคม 2563

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจ้างจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการการจ...

29 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการในรูปแบบอิเล้กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการการจ...

29 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบงานด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมคว...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่...

28 พฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ...

27 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการและการจัดเก็บข้อมูลราชการบรรจุใหม่ของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โ...

19 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาอะไหล่ระบบโทรทัศน์วงจรปิด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมื...

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือทดแทนให้กับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 187 เครื่อง...