ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประ...

2 เมษายน 2567

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ...

1 เมษายน 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ...

29 มีนาคม 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ การจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ปค. อาคารจอดรถและบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ...

29 มีนาคม 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการ การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. อาคารจอดรถยนต์และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โ...

26 มีนาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 16 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดงานวันกำนันผู้ใ...

22 มีนาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูล...

18 มีนาคม 2567

ประกาศแผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre-Personalization) ยี่ห้อ DATACARD รุ่น MX8100 จำนวน 1 เครื่อง...