ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริหารกิจก...

25 กันยายน 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. และบริเวณโดยรอบอาคา...

24 กันยายน 2562

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ประจำปีงบฯ 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

24 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกองคลัง กรมการปกครอง จำนวน 5 อัตรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบและประมวลภาพถ่ายเอก...

24 กันยายน 2562

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบและประมวลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียนพร้อมระบบสำรองข้อมูล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Person...

24 กันยายน 2562

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalizantion) ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP 5600 จำนวน 3 เครื่อง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสนับสนุ...

24 กันยายน 2562

บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนการให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) จำนวน 100 ชุด 10 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐ...

24 กันยายน 2562

จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ...