ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โ...

22 มิถุนายน 2563

โครงการจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โ...

19 มิถุนายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดตรวจซ่อมและทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์โทรคมนาคม จำนวน 19 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

9 มิถุนายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาจำนวน 8 เครื่อง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดทำแผ่นพับ/สติ๊กเกอร์ ...

8 มิถุนายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดทำแผ่นพับ/สติ๊กเกอร์ New Normal วิถีชีวิตใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

5 มิถุนายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) (จัดทำลวดหนามหีบเพลงและตาข่ายป้องกันการขว้าง จำนวน 2 รายกา...