ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์กิจกรรมตรวจสุขภ...

22 พฤศจิกายน 2561

จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ...

16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองคลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา จำนวน 184,000 นัด และโครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองฝึ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ...

14 พฤศจิกายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่สถานีโทรทัศน์ DOPA Channel จำนวน 11 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิว...

5 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการ...

1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

31 ตุลาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดจ้างพิมพ์แบบ ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติข้าราชการกรมการปกครอง จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มปร...

30 ตุลาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชนและแบบพิมพ์งานทะเ...