ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมและอุปก...

21 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในพื้นที่พักพิงชายแดนไทย-พม่า 9 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริ...

17 กันยายน 2561

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหากระสุนปืน ขนาด 9 มิ...

17 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหากระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 250,000 นัด โครงการจัดหากระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา จำนวน 300,000 นัด และโครงการจัดหากระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบค...

15 กันยายน 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนการให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) จำนวน 100 ชุด 10...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โคร...

15 กันยายน 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารจอดรถยนต์แลบริเวณโดยรอบ ปค. อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาและติดตั้งระบบตู้ชุ...

15 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาและติดตั้งระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์กรมการปกครอง...