ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล...

26 ตุลาคม 2561

ประกาศแผนการจัดซื้ัอจัดโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 133 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ...

1 ตุลาคม 2561

ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เรื่อง เผยแพ...

26 กันยายน 2561

ประกาศ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขโครงการระบบตรวจส...

24 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขโครงการระบบตรวจสอบและประมวลผลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำบัตรประจำตัวปร...

24 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) (การจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 2 รายการ)...