ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์...

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งของอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอ...

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายใ...

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในว...

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 17 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสาธา...

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งห...

31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งหนังสือภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 ...

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

27 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ กง.นทฝ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...