จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายสมาชิกกองอาสารักษาดิน...

23 มกราคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 6 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดจ้างเหมาะดำเนินการจัดสอบแข่งขั...

20 มกราคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดจ้างเหมาะดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่งสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ จพง.กง....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม....

18 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ...

18 มกราคม 2560

ประกาศราคากลางการจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมการปกครองด้านการออกห...

18 มกราคม 2560

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมการปกครองด้านการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...