จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประ...

23 กันยายน 2559

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ณ สำนักทะเบียน 294 แห่ง (IMAGE SYSTEM))...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประ...

23 กันยายน 2559

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 1250 KVA ยี่ห้อ Caterpillar รุ่น 3512) จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประ...

23 กันยายน 2559

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม จำนวน 26 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ราคากลางซื้อกระเป๋าสะพายหลัง โครงการสัมมนาเยาวชน "สานใจ...

22 กันยายน 2559

ราคากลางซื้อกระเป๋าสะพายหลัง โครงการสัมมนาเยาวชน "สานใจไทย สู้ใจใต้" ปค. ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-6 ต.ค. 59...