จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อ...

23 กันยายน 2559

ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 145,400 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด...

23 กันยายน 2559

ประกาศราคากลาง โครงการมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 อำเภอทรายทองวัฒนา จังหว...