จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการจ...

26 มกราคม 2560

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุน และปลอกกระสุนปืน วังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอม...

25 มกราคม 2560

โครงการ สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) ชนิดมัลติฟังชั่น ยี่ห้อ Canon จำนวน 3 รายการ...