จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแด...

18 มกราคม 2560

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จัดซื้อเสื้อยืดคอเต่าแขนยาว โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดคว...

16 มกราคม 2560

โครงการ จัดซื้อเสื้อยืดคอเต่าแขนยาว โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล จชต....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจัดซื้อเสื้อยืดคอเต่าแขนยาวตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดค...

16 มกราคม 2560

โครงการจัดซื้อเสื้อยืดคอเต่าแขนยาวตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล จชต....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจด้านกฎหมาย และศูนย์บริการประช...

16 มกราคม 2560

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจด้านกฎหมาย และศูนย์บริการประชาชนของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ...

13 มกราคม 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...