จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด...

23 กันยายน 2559

ประกาศราคากลาง โครงการมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 อำเภอทรายทองวัฒนา จังหว...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประ...

23 กันยายน 2559

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ณ สำนักทะเบียน 294 แห่ง (IMAGE SYSTEM))...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประ...

23 กันยายน 2559

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 1250 KVA ยี่ห้อ Caterpillar รุ่น 3512) จำนวน 2 เครื่อง...