ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภ...

12 กันยายน 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โ...

11 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่และทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล...

10 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสภาพภูมิทัศน์ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างดูแลทำความ...

9 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคาร ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประจำปีงบฯ 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

9 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณระบบโทรคมนาคมกรมการปกครอง (รายการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย ATM/FR หรือ IP-VPN หร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซือจัดจ้าง โครงการจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักง...

8 กันยายน 2563

ประกาศแผนจัดซือจัดจ้าง โครงการจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. อาคารจอดรถยนต์และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ปค. อาคารจอดรถและบริเวณโดยรอบอ...

8 กันยายน 2563

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ปค. อาคารจอดรถและบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...