ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

25 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

19 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเสาอากาศวิทยุคมนาคมทดแทนให้กับสถานีวิทยุคมนาคมประจำจังหวัด อำเภอ และศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ประจำปีงบประมาณ พ....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โ...

19 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ระบบ DOPA VCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดหาเครื่องคอมพิว...

18 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมการปกครอง (สำหรับส่วนภูมิภาค) ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

18 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 210 กระบอก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ...

18 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็กพร้อมหลังคา จำนวน 10 คัน ประจำปีงบประมา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ...

18 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 18 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาค...

17 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server : SAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...