ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

8 เมษายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วางระบบท่อส่งน้ำภายในวิทยาลัยการปกครอง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก(บัตรขาว) สำหรับการจัดพิม...

8 เมษายน 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก(บัตรขาว) สำหรับการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 จำนวน 500,000 บัตร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

2 เมษายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง โครงการนักปกครองต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2,...

19 มีนาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2,739 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) สำหรับสนับสนุนภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกล...

17 มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

17 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...