ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมื...

13 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือทดแทนให้กับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 187 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจ้างผลิตและเผยแพร...

12 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปภารกิจ หน้าที่ของนักปกครอง ตามโครงการตามติดภารกิจ นักปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มปร...

8 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

27 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 เพื่อจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โ...

22 เมษายน 2563

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)...