ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครง...

1 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โ...

1 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาอาวุธปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 95 กระบอก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี...

1 พฤษภาคม 2567

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP226dw จำนวน 470 กล่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณระบ...

29 เมษายน 2567

โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณระบบโทรคมนาคมกรมการปกครอง (รายการ : เช่าวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมฯ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-พม่า ๙ แห่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โ...

26 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ Digital Trunked Radio กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการระบบบริ...

26 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการด้านการสื่อสารกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

25 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...