ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท...

17 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสืบสวนสอบส...

16 เมษายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสืบสวนสอบสวนในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง (หมึกพิมพ์มือ) จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

15 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดให้แก่ชุดเฉพาะกิจ ฝ่ายปกครองประจำศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

14 เมษายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pas...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตา...

14 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอำเภอสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประ...

13 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดหาเครื...

13 เมษายน 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดหาเครื่องอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อใช้ในภารกิจ บก.อส. จำนวน 7 เครื่อง ...