ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

31 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ประจำปี 2562 ณ ประเทศซาอุดีอ่าระเบีย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้...

22 พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและปรับปรุงการจ...

16 พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย กิจกรรมหลัก สำรวจ ปรับปรุง และกำหนดสถานะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย สำนักบริหารกา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

15 พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่่วิดีโอคลิป จัดทำบทความตามโครงการ DOPA Hero)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อมอ...

8 พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ ...