ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

20 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดหาชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 6 แห่ง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แผนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร ประเภทลูก...

19 สิงหาคม 2563

แผนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร ประเภทลูกข่าย จำนวน 7 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การเช่าใช้บริการวงจรถ่ายทอดภาพและเสียงด้วยระบบ LiveU สำหรับส...

19 สิงหาคม 2563

การเช่าใช้บริการวงจรถ่ายทอดภาพและเสียงด้วยระบบ LiveU สำหรับสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิว...

14 สิงหาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที้ใช้ในการออกหนังสือ ผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) (เครื่องผลิต หนังสือผ่านแดน (เล่ม)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแ...

5 สิงหาคม 2563

ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ FARGO รุ่น HDP5000e ...