ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จัดซื้อกระเป๋าเอกสา จำนวน 170 ใบ...

24 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จัดซื้อกระเป๋าเอกสา จำนวน 170 ใบ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 18 - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิว...

24 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 18-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายก...

21 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รา...

5 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โ...

14 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 16 - 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงก...

14 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 16-17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่...

13 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายก...

10 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...