จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมกา...

23 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ประจ...

21 สิงหาคม 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอคล...

21 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอคลิปจัดทำบทความตามโครงการ DOPA Hero ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16...

21 สิงหาคม 2562

ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอ...

21 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ...

21 สิงหาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1...

19 สิงหาคม 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ แบบตลับ พร้อมถ้วยปัสสาวะ...