จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติด ตามโครงการเสริมสร้างความมั่น...

13 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติด ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ กิจกรรมย่อย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติกา...

13 มีนาคม 2563

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภ...

13 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 362 กระบอก ด้...

13 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 362 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร สำหรับรองรับการให้บริก...

12 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร สำหรับรองรับการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) รวมจำนวน 2 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างและเอกสารร่าง การประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักผู้บริหา...

11 มีนาคม 2563

ประกาศร่างและเอกสารร่าง การประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง ...

11 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...