จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้่อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเ...

22 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 7 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัส...

22 มกราคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัส...

22 มกราคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัส...

22 มกราคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัส...

22 มกราคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ...

20 มกราคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถราชการ หม...

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถราชการ หมายเลขทะเบียน สช 4974 กรุงเทพมหานคร...