ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ แ...

5 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายกา...

5 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ย...

5 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP226dw จำนวน 470 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ย...

5 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP226dw จำนวน 470 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงกา...

5 มิถุนายน 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์ื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงเค...

4 มิถุนายน 2567

วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 14 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท เทค เชน โซลูชั่น จำกัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหารถตรวจการณ์ (ดีเซล) ขับเคล...

4 มิถุนายน 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหารถตรวจการณ์ (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 คัน...