จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์...

16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA Liicense...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางของระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืนข...

16 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางของระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ระบบ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมก...

13 มีนาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวงเงิน 3,000,000 บาท...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง ...

13 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล...

13 มีนาคม 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 10 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื...

13 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ โ...

13 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...