จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโ...

19 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยการปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตัดเย็บเสื้อแจ็คเก็ตฟิลด์กันห...

16 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตัดเย็บเสื้อแจ็คเก็ตฟิลด์กันหนาว สำหรับสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 25,925 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่าง โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวน...

15 สิงหาคม 2562

ประกาศร่าง โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบ...

15 สิงหาคม 2562

ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประชา...

14 สิงหาคม 2562

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ร...

14 สิงหาคม 2562

โครงการจัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับเลือกใหม่จำนวน 1 รายการ...