จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

17 กันยายน 2562

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครอง ในระ...

16 กันยายน 2562

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครอง ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1:50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบประมาณ 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้ง...

13 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง จังหวัดลพบุรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปั...

13 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) แบบตลับ พร้อมถ้วยปัสสาวะด้วยอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร (เพิ่มเ...

12 กันยายน 2562

ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุผลิตบัตร สำหรับการจัดพิมพ์บัตรประจ...

12 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุผลิตบัตร สำหรับการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ยี่ห้อ EDI secure รุ่น XID 8300 จำนวน 3 รายการ ...