ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประ...

31 มกราคม 2567

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตาม...

31 มกราคม 2567

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษ...

31 มกราคม 2567

ประกาศประกวดราคาการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประชากรที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จำนวน 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้ว...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เค...

30 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ งานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

29 มกราคม 2567

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ คือ ร้านบุญฤทธิวงศ์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อบัตรประจำตัวประชาชนท...

26 มกราคม 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 8,503,426 บัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ...

25 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมและบริหารโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชกรรมรูปแบบใหม่และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของพนักงา...