จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปื...

24 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายก...

23 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับ...

20 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการเพื่อเ...

20 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดกา...

18 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ (Bampen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1...

18 มีนาคม 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 61 คัน โครงการจัดหายานพาหนะทดแทนให้กับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและสาขาจังหวัด สำนักบริหารกา...