จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่โครงการขุดลอกโคลนเลนบ่อบำบัดน้ำเสียต.สำโรงเหนือ...

17 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่โครงการขุดลอกโคลนเลนบ่อบำบัดน้ำเสียต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

17 กันยายน 2562

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...