ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รา...

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ...

9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 ...

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 770 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 ราย...

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางเครื่องแต่งกาย ชรบ. ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ประจำ...

7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศราคากลางเครื่องแต่งกาย ชรบ. ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินก...

7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการปกครองผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ...

6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีคัดเลือก...