ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารเช...

17 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ Digital Trunked Radio พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแนวเขตก...

17 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตั...

16 กรกฎาคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็กพร้อมหลังคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด...

16 กรกฎาคม 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 5,200 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอา...

16 กรกฎาคม 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell/Solar Rooftop) ของที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางการจ้างจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับค...

16 กรกฎาคม 2567

ประกาศราคากลางการจ้างจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ห้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) จำนวน 258,025 ฉบับ (516,050 ภาพ) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล ปร...

15 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์ื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประม...

12 กรกฎาคม 2567

ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 คือ บริัษัท ลีวินคอมเทค จำกัด...