จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงก...

19 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบาดาล ถนนหล่อศิริการ ม.3,7 ต.คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประก...

18 กันยายน 2562

ประกาศวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคภายใน วปค. จำนวน 3 อัตรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถ...

18 กันยายน 2562

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค. จำนวน 8 อัตรา ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบสาธารณูปโ...

18 กันยายน 2562

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยการปกครอง จำนวน 3 อัตรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา...

18 กันยายน 2562

ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค. จำนวน 8 อัตรา ...