ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในโครงการสัมมนาเพ...

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 43 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดรักษาความ...

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการดูแลรักษาระบบ (Maintenance ...

16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการดูแลรักษาระบบ (Maintenance Service Agreement) การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการดูแลรักษ...

16 กุมภาพันธ์ 2567

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการดูแลรักษาระบบ (Maintenance Service Agreement) การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจ...

15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหร...

14 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับห้อง อปค., ร.อปค.บห., คม., ปท. และ กค. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อป...

14 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...