จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา...

1 เมษายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อำเภอพ...

1 เมษายน 2563

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิ...

1 เมษายน 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการปกครองผ่านสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับ...

31 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

31 มีนาคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน วย 4170 กทม....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบ...

30 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว จำนวน 8 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบ...

30 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู จำนวน 8 คัน...