ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิ...

10 กรกฎาคม 2567

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน จำนวน 66,000 บาท คือ ร้านบุญฤทธิวงศ์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอา...

10 กรกฎาคม 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell/Solar Rooftop) ของที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง สำนักบ...

10 กรกฎาคม 2567

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง สำนักบริหารการทะเบียน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เสาธง หั...

10 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เสาธง หัวเสากลึง และแท่นเก็บธง การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพ...

10 กรกฎาคม 2567

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง สำนักบริหารการทะเบียน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานธูปเทียนแพ และพานพุ่มทอง พุ...

9 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานธูปเทียนแพ และพานพุ่มทอง พุ่มเงิน การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 ร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร...

9 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ป...

9 กรกฎาคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...