จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำ...

9 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำของรางวัลตามโครงการนายอำเภอ...

5 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำของรางวัลตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประ...

4 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมกล้อง จำนวน 1 ตัว และซ่อมเ...

4 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมกล้อง จำนวน 1 ตัว และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

3 กันยายน 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ คือ นายคงศักดิ์ รสชา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้าง...

30 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา...