จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 กร...

24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 กระบอก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปื...

24 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายก...

23 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับ...

20 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการเพื่อเ...

20 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดกา...

18 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ (Bampen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...