จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร สำหรับ...

29 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร สำหรับรองรับการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มชนกลุ่มน้อย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติ...

29 สิงหาคม 2562

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) แบบตลับ พร้อมถ้วยปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วน...

27 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จ...

26 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

26 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  โครงการจัดจ้างทำของรางวัลตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเ...

23 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาเจะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด...

23 สิงหาคม 2562

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ แบบตลับ พร้อมถ้วยปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...