ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ แล...

22 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายก...

22 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัด...

22 มกราคม 2567

ประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ป...

18 มกราคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอ...

16 มกราคม 2567

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 8,503,426 บัตร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสา...

16 มกราคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความ...

16 มกราคม 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการศึกาาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2567 รุ่นทีี่ 265-266...