จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถราชการ หมาย...

28 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถราชการ หมายเลขทะเบียน ชย 674 กรุงเทพมหานคร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร...

27 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชนและแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้า...

27 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563งบประมาณ พ.ศ. 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุส...

24 มกราคม 2563

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื...

24 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสา...

24 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

22 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 9 คัน คือ นายคงศักดิ์ รสชา...